GIẢI PHÁP KINH TẾ - KỸ THUẬT TRONG VIỆC GIẢM GIẢM THIỂU RỦI RO TRƯỢT ĐẤT

Dwikorita KARNAWATI1, Teuku Faisal FATHANI2, Wahyu  WILOPO3, Syamsul MAARIF4

1Khoa Địa kỹ thuật, Trường Đại học Gadjah Mada (Jl. Grafika No. 2 Yogyakarta 55281, Indonesia), dwiko@ugm.ac.id

2Khoa kỹ thuật dân dụng và môi trường, Trường Đại học Gadjah Mada (Jl. Grafika No. 2 Yogyakarta 55281, Indonesia), tfathani@gmail.com

3Khoa Địa kỹ thuật, Trường Đại học Gadjah Mada (Jl. Grafika No. 2 Yogyakarta 55281, Indonesia), wwilopo@gadjahmada.edu

4Cơ quan quản lý thiên tai Quốc gia (Jl. Ir. H. Juanda 36, Jakarta, Indonesia)


Tóm tắt - Bài viết nêu bật tầm quan trọng của phương pháp kết hợp xã hội và kỹ thuật (được gọi là "phương pháp kết hợp xã hội-kỹ thuật") như một cách tiếp cận sáng tạo để giảm thiểu nguy cơ sụt lở đất. Một chương trình như vậy chủ yếu dựa trên hành động đa ngành và thông qua giáo dục công cộng. Các phương pháp kỹ thuật đã được phát triển để khảo sát chủ yếu là địa chất và địa kỹ thuật để phân tích và dự đoán mức độ nhạy cảm trong khu vực dễ bị sụt lở đất, cũng như phát triển công nghệ để lập bản đồ nguy cơ và các hệ thống cảnh báo thiên tai sớm. Trong khi đó, cách tiếp cận xã hội tiến hành phân tích và lập bản đồ các điều kiện tâm lý và xã hội trong khu vực dễ bị thiên tai. Một chiến lược và chương trình thích hợp để thực hiện các công nghệ được đưa ra có thể được xây dựng như vậy. Hơn nữa, nó cũng rất quan trọng để thiết lập một "đơn vị tác chiến cộng đồng" như là nguồn lực thúc đẩy trong giảm nguy cơ thảm họa sụt lở đất, có thể duy trì các chương trình ở cấp thôn bản. Chương này mô tả những thành tựu và các hoạt động hiện tại của IPL-165 "Phát triển việc lập bản đồ rủi do trượt đất dựa vào cộng đồng để giảm nguy cơ sụt lở đất ở quy mô làng trong Java, Indonesia".

 

Từ khóa - Hệ thống kết hợp kỹ thuật-xã hội, công nghệ bản địa, bảo vệ cuộc sống và môi trường, trao quyền cho cộng đồng.

 

 

Hình 1. Khái niệm và các thành phần chính của hệ thống Xã hội-Kỹ thuật kết hợp trong giảm thiểu trượt đất và hệ thống cảnh báo sớm (Karnawati et al., 2009, 2011).

Tin tức khác
Tin mới
- Xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở về đánh giá rủi ro trượt đất
- Chương trình đào tạo "Sakura Science Program"
- Khảo sát trượt đất bằng thiết bị UAV
- TXT-tool 1.081-2.4 Đánh giá nguy cơ trượt đất bằng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP)
- TXT-tool 1.081-2.3 Nhận biết khu vực trượt lở bằng cách biên dịch ảnh hàng không và bản đồ địa hình
- Tham dự Hội nghị Kyoto, họp Ban điều hành Hội trượt đất quốc tế (ICL) lần thứ 15 và họp Ủy ban vận động toàn cầu (IPL-GPC) lần thứ 11 tại Nhật Bản
- TXT -tool 2.081-1.1 Những điểm quan trọng trong khảo sát trượt đất đối với các kỹ sư
- TXT-tool 2.062-1.2 Hệ thống quan trắc và cảnh báo sớm cho dòng lũ bùn đất đá trên những dòng sông ở
- Đặc điểm trượt đất xảy ra ngày 6 tháng 8 năm 2012 tại núi Mihata, tỉnh Shimane, Nhật Bản
- Cơ chế trượt đất nông ban đầu trên đảo Izu-oshima, Nhật bản, do cơn bão Wipha năm 2013 gây ra
LIÊN KẾT WEBSITE
Bộ giao thông vận tải
Bộ xây dựng
Ủy ban an toàn GTQG
Tổng cục dduwwongf bộ việt nam
Viện Khoa học và Công nghệ GTVT
THỐNG KÊ TRUY CẬP
649436