Quá trình hình thành dự án
Dự án "Phát triển công nghệ đánh giá rủi ro trượt đất dọc theo các tuyến giao thông chính ở Việt Nam"

 

NHẬT KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN

Thời gian Nội dung hoạt động Kết quả đạt được
05/3/2010 Thảo luận, trao đổi của ITST và ICL về ý tưởng xây dựng dự án  
15/6/2010 Thị sát tình hình trượt lở tại khu vực miền Bắc và Miền Trung Việt Nam  
26/7/2010 Bộ GTVT Giao Viện làm chủ dự án Công văn số 4456/BGTVT-KHĐT ngày 27/6/2010 của Bộ GTVT về việc giao nhiệm vụ chủ dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng viện trợ của JICA tài khóa 2011
02/11/2010 Phối hợp lập và trình đề cương dự án Chính phủ Nhật Bản thông báo chấp thuận hỗ trợ dự án tài khóa 2011 (Văn bản số 2747/BKHĐT-KTĐN)

Những hình ảnh hoạt động của quá trình chuẩn bị dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức khác
Tin mới
- Xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở về đánh giá rủi ro trượt đất
- Chương trình đào tạo "Sakura Science Program"
- Khảo sát trượt đất bằng thiết bị UAV
- TXT-tool 1.081-2.4 Đánh giá nguy cơ trượt đất bằng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP)
- TXT-tool 1.081-2.3 Nhận biết khu vực trượt lở bằng cách biên dịch ảnh hàng không và bản đồ địa hình
- Tham dự Hội nghị Kyoto, họp Ban điều hành Hội trượt đất quốc tế (ICL) lần thứ 15 và họp Ủy ban vận động toàn cầu (IPL-GPC) lần thứ 11 tại Nhật Bản
- TXT -tool 2.081-1.1 Những điểm quan trọng trong khảo sát trượt đất đối với các kỹ sư
- TXT-tool 2.062-1.2 Hệ thống quan trắc và cảnh báo sớm cho dòng lũ bùn đất đá trên những dòng sông ở
- Đặc điểm trượt đất xảy ra ngày 6 tháng 8 năm 2012 tại núi Mihata, tỉnh Shimane, Nhật Bản
- Cơ chế trượt đất nông ban đầu trên đảo Izu-oshima, Nhật bản, do cơn bão Wipha năm 2013 gây ra
LIÊN KẾT WEBSITE
Bộ giao thông vận tải
Bộ xây dựng
Ủy ban an toàn GTQG
Tổng cục dduwwongf bộ việt nam
Viện Khoa học và Công nghệ GTVT
THỐNG KÊ TRUY CẬP
498837