TXT-tool 4.886-1.2 Xử lý khẩn cấp sau thảm họa. Tài liệu về thiên tai trượt đất

Lien-Kuang Chen

Trung tâm Khoa học và Công nghệ giảm nhẹ thiên tai Quốc gia (NCDR), (New Taipei, 23.143, Đài Loan, R.O.C)

steven_chen@ncdr.nat.gov.tw


 Tóm tắt - Bài học kinh nghiệm được rút ra từ thảm họa là cần thiết trong lĩnh vực nghiên cứu phòng chống thảm họa thiên tai. Không phải ai cũng có cơ hội để trải nghiệm một thảm họa và rút ra các bài học kinh nghiệm. Do đó, việc ghi chép lại một cách chi tiết về thảm họa cho con người nhận biết trở nên rất quan trọng. Dựa trên, các báo cáo điều tra thảm họa, chúng ta có thể đánh giá mức độ nguy hiểm, ứng phó tức thì nhằm giảm thiểu cũng như quá trình phục hồi sau thảm họa. Tài liệu hướng dẫn giải pháp xử lý khẩn cấp nhằm hỗ trợ các cán bộ nghiên cứu trong việc đưa ra nội dung khảo sát. Kết hợp kinh nghiệm, có thể đánh giá được những ảnh hưởng gây tổn thương tới xã hội và xây dựng chính sách cho tương lai làm tài liệu tham khảo.

Từ khóa – Trượt lở, khảo sát thảm họa, hình thức khảo sát, giảm thiểu mối nguy cơ.

 

Hình 3. Khảo sát thực địa vị trí trượt đất bên cạnh đường cao tốc

 

(Nguồn: Trung tâm Khoa học & Công nghệ giảm nhẹ thiên tai Quốc gia, năm 2010)

 

Tin tức khác
Tin mới
- Xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở về đánh giá rủi ro trượt đất
- Chương trình đào tạo "Sakura Science Program"
- Khảo sát trượt đất bằng thiết bị UAV
- TXT-tool 1.081-2.4 Đánh giá nguy cơ trượt đất bằng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP)
- TXT-tool 1.081-2.3 Nhận biết khu vực trượt lở bằng cách biên dịch ảnh hàng không và bản đồ địa hình
- Tham dự Hội nghị Kyoto, họp Ban điều hành Hội trượt đất quốc tế (ICL) lần thứ 15 và họp Ủy ban vận động toàn cầu (IPL-GPC) lần thứ 11 tại Nhật Bản
- TXT -tool 2.081-1.1 Những điểm quan trọng trong khảo sát trượt đất đối với các kỹ sư
- TXT-tool 2.062-1.2 Hệ thống quan trắc và cảnh báo sớm cho dòng lũ bùn đất đá trên những dòng sông ở
- Đặc điểm trượt đất xảy ra ngày 6 tháng 8 năm 2012 tại núi Mihata, tỉnh Shimane, Nhật Bản
- Cơ chế trượt đất nông ban đầu trên đảo Izu-oshima, Nhật bản, do cơn bão Wipha năm 2013 gây ra
LIÊN KẾT WEBSITE
Bộ giao thông vận tải
Bộ xây dựng
Ủy ban an toàn GTQG
Tổng cục dduwwongf bộ việt nam
Viện Khoa học và Công nghệ GTVT
THỐNG KÊ TRUY CẬP
570688