Các bước chuẩn bị triển khai thực hiện dự án
Dự án "Phát triển công nghệ đánh giá rủi ro trượt đất dọc theo các tuyến giao thông chính ở Việt Nam"

NHẬT KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN

Thời gian Nội dung hoạt động Kết quả đạt được
11/02/2011 Vận động thành lập Hội trượt đất giao thông vận tải Việt Nam (VLAT) Thành lập Ban vận động hội (văn bản số 2494/QĐ-BGTVT)Thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập Hội Nhằm quảng bá và nhân rộng kết quả nghiên cứu của dự án.
7/11/2011 Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Dự án Thống nhất những nội dung chính, ma trận thực hiện và kế hoạch tổng thể dự án (R/D)
11/2011 Viện Khoa học và Công nghệ GTVT và Hội trượt đất quốc tế ICL phối hợp tổ chức Hội nghị kỹ thuật trượt đất LTF lần thứ I tại Hà Nội Giới thiệu rộng rãi về Dự án , tiếp nhận ý kiến đóng góp của các chuyên gia, giới nghiên cứu và các nhà quản lý trong các hoạt động có liên quan đến/chịu ảnh hưởng trượt đất.
12/2011 Tham dự hội thảo quốc tế về trượt đất tại Kyoto  

Những hình ảnh hoạt động của dự án

 

 

Tin tức khác
Tin mới
- Xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở về đánh giá rủi ro trượt đất
- Chương trình đào tạo "Sakura Science Program"
- Khảo sát trượt đất bằng thiết bị UAV
- TXT-tool 1.081-2.4 Đánh giá nguy cơ trượt đất bằng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP)
- TXT-tool 1.081-2.3 Nhận biết khu vực trượt lở bằng cách biên dịch ảnh hàng không và bản đồ địa hình
- Tham dự Hội nghị Kyoto, họp Ban điều hành Hội trượt đất quốc tế (ICL) lần thứ 15 và họp Ủy ban vận động toàn cầu (IPL-GPC) lần thứ 11 tại Nhật Bản
- TXT -tool 2.081-1.1 Những điểm quan trọng trong khảo sát trượt đất đối với các kỹ sư
- TXT-tool 2.062-1.2 Hệ thống quan trắc và cảnh báo sớm cho dòng lũ bùn đất đá trên những dòng sông ở
- Đặc điểm trượt đất xảy ra ngày 6 tháng 8 năm 2012 tại núi Mihata, tỉnh Shimane, Nhật Bản
- Cơ chế trượt đất nông ban đầu trên đảo Izu-oshima, Nhật bản, do cơn bão Wipha năm 2013 gây ra
LIÊN KẾT WEBSITE
Bộ giao thông vận tải
Bộ xây dựng
Ủy ban an toàn GTQG
Tổng cục dduwwongf bộ việt nam
Viện Khoa học và Công nghệ GTVT
THỐNG KÊ TRUY CẬP
498786