Kết quả chủ yếu của dự án

 (1) Nghiên cứu tổng thể phát triển công nghệ đánh giá rủi ro trượt đất và đào tạo

-         Các chỉ dẫn chung được biên soạn về áp dụng công nghệ đánh giá rủi ro trượt đất đã được phát triển thông qua các hoạt động của Nhóm 2, 3 và 4;

-         Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và khoa học;

-         Báo cáo khoa học.

-         Kết quả dự án được quảng bá rộng rãi nhằm thu hút sự quan tâm của xã hội và thúc đẩy xã hội hóa triển khai áp dụng công nghệ đánh giá rủi ro trượt đất và hệ thống cảnh báo sớm.

(2)  Xây dựng bản đồ trượt đất và xác định vùng có nguy cơ xảy ra trượt đất các khu vực nghiên cứu của dự án.

(3) Thí nghiệm đất trong phòng và mô phỏng trên máy tính quá trình hình thành và vận động của hiện tượng trượt đất để phát triển công nghệ đánh giá rủi ro trượt đất.

(4) Khảo sát lựa chọn khu vực thí điểm để quan trắc trượt đất, phát triển hệ thống cảnh báo sớm, định lượng rủi ro trượt đất và phát triển hệ thống cảnh bảo sớm thông qua quan trắc trượt đất tại khu vực nghiên cứu thử nghiệm ga đường sắt đỉnh đèo Hải Vân.

Tin mới
- Xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở về đánh giá rủi ro trượt đất
- Chương trình đào tạo "Sakura Science Program"
- Khảo sát trượt đất bằng thiết bị UAV
- TXT-tool 1.081-2.4 Đánh giá nguy cơ trượt đất bằng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP)
- TXT-tool 1.081-2.3 Nhận biết khu vực trượt lở bằng cách biên dịch ảnh hàng không và bản đồ địa hình
- Tham dự Hội nghị Kyoto, họp Ban điều hành Hội trượt đất quốc tế (ICL) lần thứ 15 và họp Ủy ban vận động toàn cầu (IPL-GPC) lần thứ 11 tại Nhật Bản
- TXT -tool 2.081-1.1 Những điểm quan trọng trong khảo sát trượt đất đối với các kỹ sư
- TXT-tool 2.062-1.2 Hệ thống quan trắc và cảnh báo sớm cho dòng lũ bùn đất đá trên những dòng sông ở
- Đặc điểm trượt đất xảy ra ngày 6 tháng 8 năm 2012 tại núi Mihata, tỉnh Shimane, Nhật Bản
- Cơ chế trượt đất nông ban đầu trên đảo Izu-oshima, Nhật bản, do cơn bão Wipha năm 2013 gây ra
LIÊN KẾT WEBSITE
Bộ giao thông vận tải
Bộ xây dựng
Ủy ban an toàn GTQG
Tổng cục dduwwongf bộ việt nam
Viện Khoa học và Công nghệ GTVT
THỐNG KÊ TRUY CẬP
676124