Mục tiêu dự án

Mục tiêu ngắn hạn

Phát triển công nghệ đánh giá rủi ro trượt đất nhằm giảm thiểu những thảm họa do trượt đất gây ra trên các trục giao thông chính thông qua hợp tác nghiên cứu, dựa trên công nghệ thử nghiệm của Nhật Bản và phát triển nguồn nhân lực phục vụ việc sử dụng có hiệu quả công nghệ này trong quá trình triển khai tại Việt Nam.  

Xã hội hóa triển khai áp dụng công nghệ đánh giá rủi ro trượt đất và hệ thống cảnh báo sớm đã được phát triển thông qua Dự án sẽ góp phần đảm bảo an toàn cho các tuyến đường giao thông huyến mạch và dân cư khu vực miền núi ở Việt Nam. 

Tin mới
- Xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở về đánh giá rủi ro trượt đất
- Chương trình đào tạo "Sakura Science Program"
- Khảo sát trượt đất bằng thiết bị UAV
- TXT-tool 1.081-2.4 Đánh giá nguy cơ trượt đất bằng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP)
- TXT-tool 1.081-2.3 Nhận biết khu vực trượt lở bằng cách biên dịch ảnh hàng không và bản đồ địa hình
- Tham dự Hội nghị Kyoto, họp Ban điều hành Hội trượt đất quốc tế (ICL) lần thứ 15 và họp Ủy ban vận động toàn cầu (IPL-GPC) lần thứ 11 tại Nhật Bản
- TXT -tool 2.081-1.1 Những điểm quan trọng trong khảo sát trượt đất đối với các kỹ sư
- TXT-tool 2.062-1.2 Hệ thống quan trắc và cảnh báo sớm cho dòng lũ bùn đất đá trên những dòng sông ở
- Đặc điểm trượt đất xảy ra ngày 6 tháng 8 năm 2012 tại núi Mihata, tỉnh Shimane, Nhật Bản
- Cơ chế trượt đất nông ban đầu trên đảo Izu-oshima, Nhật bản, do cơn bão Wipha năm 2013 gây ra
LIÊN KẾT WEBSITE
Bộ giao thông vận tải
Bộ xây dựng
Ủy ban an toàn GTQG
Tổng cục dduwwongf bộ việt nam
Viện Khoa học và Công nghệ GTVT
THỐNG KÊ TRUY CẬP
649432