1. Phân loại hiện tượng sụt trượt - Phân loại hiện tượng sụt trượt dọc theo tuyến đường đường Hồ Chí Minh sử dụng lý thuyết tập mờ
2. Lập bản đồ địa hình sụt trượt thông qua phân tích không ảnh
3. Khảo sát Sụt trượt đất
4. Xây mô hình cao độ bề mặt từ phân tích ảnh bề mặt tầng phủ
5. Sử dụng phương pháp phân tích trọng số (AHP) đánh giá mức độ nhậy cảm đối với các vị trí sụt trượt
6. Lập bản đồ đánh giá mức độ nhậy cảm của hiện tượng sụt trượt dọc theo tuyến đường Hồ Chí Minh, khu vực miền Trung Việt Nam.
7. Xây dựng Bản đồ phân vùng đánh giá phạm vi rủi ro chop các vị trí trượt lở
8. Khảo sát địa chất sụt trượt
9. Giới thiệu thiết bị cắt vòng không thoát nước áp suất cao
10. Thí nghiệm kiểm soát tốc độ cắt thoát nước sử dụng máy cắt vòng
11. Thí nghiệm kiểm soát ứng suất cắt không thoát nước sử dụng máy cắt vòng
12. Thí nghiệm kiểm soát áp lực nước lỗ rỗng sử dụng máy cắt vòng
13. Thí nghiệm kiểm soát ứng suất tuần hoàn sử dụng máy cắt vòng
14. Thí nghiệm tải động và áp lực nước lỗ rỗng không thoát nước sử dụng máy cắt vòng
15. Thí nghiệm cắt trong phòng – Thí nghiệm cắt trực tiếp
16. Thiết bị cắt trực tiếp di động và phương pháp thí nghiệm
17. Hệ thống quan trắc sụt trượt
18. Đo dịch chuyển bề mặt sườn dốc sử dụng máy toàn đạc điện tử tự động
19. Đo dịch chuyển bề mặt sườn dốc sử dụng hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu (GNSS)
20. Đo dịch chuyển bề mặt sườn dốc sử dụng thiết bị đo độ co giãn
21. Đo lượng mưa
22. Theo dõi nước ngầm sử dụng đồng hồ đo áp lực nước ngầm
23. Đo dịch chuyển bề mặt sụt trượt trong lỗ khoan sử dụng thiết bị đo độ nghiêng
24. Đo dịch chuyển bề mặt sụt trượt trong lỗ khoan sử dụng thiết bị đo dẫn dài thẳng đứng
25. Các thiết bị quan trắc cảm biến khác
26. Quan trắc dòng lũ bùn đất đá
27. Giới thiệu - Thí nghiệm máng trượt kết hợp với dàn phun mưa nhân tạo mô phỏng hiện tượng trượt đất
28. Thuộc tính của vật liệu – Tính thấm
29. Lượng mưa tích lũy dẫn đến sụt trượt
30. Quan trắc sụt trượt và sự phân bố áp lực nước lỗ rỗng
31. Quan hệ Biến dạng thể tích, tốc độ và áp lực nước lỗ rỗng với hiện tượng dịch chuyển
32. Phần mềm Alcalc 3D
33. Phân tích 3D
34. Phần mềm xây dựng bản đồ - Arc GIS10.1/ Phần mềm phân tích không gian
35. Phân trích trượt đất nhanh
36. Giảm thiểu và phòng chống sụt trượt cho vùng
37. Hệ thống cảnh báo sớm
38. Biện pháp ổn định sườn dốc đất
39. Biện pháp ổn định sườn dốc đá
40. Biện pháp phòng chống dòng lũ bùn đất đá
41. Guideline/Manual for Landslide propose

Tin mới
- Xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở về đánh giá rủi ro trượt đất
- Chương trình đào tạo "Sakura Science Program"
- Khảo sát trượt đất bằng thiết bị UAV
- TXT-tool 1.081-2.4 Đánh giá nguy cơ trượt đất bằng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP)
- TXT-tool 1.081-2.3 Nhận biết khu vực trượt lở bằng cách biên dịch ảnh hàng không và bản đồ địa hình
- Tham dự Hội nghị Kyoto, họp Ban điều hành Hội trượt đất quốc tế (ICL) lần thứ 15 và họp Ủy ban vận động toàn cầu (IPL-GPC) lần thứ 11 tại Nhật Bản
- TXT -tool 2.081-1.1 Những điểm quan trọng trong khảo sát trượt đất đối với các kỹ sư
- TXT-tool 2.062-1.2 Hệ thống quan trắc và cảnh báo sớm cho dòng lũ bùn đất đá trên những dòng sông ở
- Đặc điểm trượt đất xảy ra ngày 6 tháng 8 năm 2012 tại núi Mihata, tỉnh Shimane, Nhật Bản
- Cơ chế trượt đất nông ban đầu trên đảo Izu-oshima, Nhật bản, do cơn bão Wipha năm 2013 gây ra
LIÊN KẾT WEBSITE
Bộ giao thông vận tải
Bộ xây dựng
Ủy ban an toàn GTQG
Tổng cục dduwwongf bộ việt nam
Viện Khoa học và Công nghệ GTVT
THỐNG KÊ TRUY CẬP
648880