1. HỆ THỐNG QUAN TRẮC VÀ CẢNH BÁO SỚM TRƯỢT ĐẤT

Teuku Faisal FATHANI1, Dwikorita KARNAWATI2

(1)Khoa Kỹ thuật Xây dựng và Môi trường, Đại học Gadjah Mada

- Jl. Grafika No. 2 Yogyakarta 55281, Indonesia

- Email: tfathani@gmail.com

(2)Khoa Địa kỹ thuật, Đại học Gadjah Mada

- Jl. Grafika No. 2 Yogyakarta 55281, Indonesia

- Email: dwiko@ugm.ac.id

2. HỆ THỐNG QUAN TRẮC VÀ CẢNH BÁO SỚM CHO DÒNG LŨ BÙN ĐẤT ĐÁ TRÊN NHỮNG DÒNG SÔNG Ở KHU VỰC NÚI LỬA

Teuku Faisal FATHANI 1, Djoko LEGONO2

(1) Phòng thí nghiệm Cơ học đất, Khoa Kỹ thuật Xây dựng và Môi trường, Đại học Gadjah Mada

-Jl. Grafika số 2 Yogyakarta 55.281, Indonesia

-Email: tfathani@gmail.com

(2) Phòng thí nghiệm Thủy lực, Khoa Kỹ thuật Xây dựng và Môi trường, Đại học Gadjah Mada

-Jl. Grafika số 2 Yogyakarta 55.281, Indonesia

-Email: djokolegono@yahoo.com

3. NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG TRONG KHẢO SÁT TRƯỢT ĐẤT

Chỉnh lý bởi Shinro Abe1 (Chương 2 và 3), và Masao Yamada2 (Chương 4)

Dịch và biên soạn bởi Kumiko  Fujita3,  Mauri  McSaveney4, Eileen  McSaveney4,  Osamu  Nagai3,  Bin  He5,  Do  Minh  Duc6, FawuWang7 and Hirotaka Ochiai8

1:: Okuyama Boring Co., Ltd. 2: Information Conservation Engineers Co., Ltd.,

3: International  Consortium  on  Landslides, 4: Institute  of  Geological  and  Nuclear Science, Ltd, New Zealand, 5: DPRI, Kyoto University, 6:  VNU, Hanoi University of Science 7: Shimane University,

8: Forest and Forestry Products Research Institute of Japan

4. HỆ THỐNG QUAN TRẮC TRƯỢT ĐẤT ĐỒNG BỘ: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI ĐIỂM TRƯỢT ĐẤT GROHOVO, CROATIA

Zeljco ARBANAS1, Snjezana MIHALIC ARBANAS2

 

1Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Đại học Rijeka, (51000 Rijeka, Croatia)

-Email: zeljco.arbanas@gradri.hr

2 Khoa Mỏ, Địa chất và Kỹ thuật Dầu khí, Đại học Zagreb (10000 Zagreb, Croatia)

-Email: snjezana.mihalic @ rgn.hr

5. DEBRIS-2D - CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG DÒNG LŨ BÙN ĐẤT ĐÁ

Ko-Fei LIU1, Ying-Hsin WU2

1Bộ môn xây dựng dân dụng (Đài bắc 10617, Đài Loan, Trung Quốc) kfliu@ntu.edu.tw

2Bộ môn xây dựng dân dụng (Đài bắc 10617, Đài Loan, Trung Quốc) wu.ahsin@gmail.com

6. GIẢI PHÁP KINH TẾ - KỸ THUẬT TRONG VIỆC GIẢM GIẢM THIỂU RỦI RO TRƯỢT ĐẤT

Dwikorita KARNAWATI1, Teuku Faisal FATHANI2, Wahyu  WILOPO3, Syamsul MAARIF4

1Khoa Địa kỹ thuật, Trường Đại học Gadjah Mada (Jl. Grafika No. 2 Yogyakarta 55281, Indonesia), dwiko@ugm.ac.id

2Khoa kỹ thuật dân dụng và môi trường, Trường Đại học Gadjah Mada (Jl. Grafika No. 2 Yogyakarta 55281, Indonesia), tfathani@gmail.com

3Khoa Địa kỹ thuật, Trường Đại học Gadjah Mada (Jl. Grafika No. 2 Yogyakarta 55281, Indonesia), wwilopo@gadjahmada.edu

4Cơ quan quản lý thiên tai Quốc gia (Jl. Ir. H. Juanda 36, Jakarta, Indonesia)

7. BẢN ĐỒ ĐÁNH GIÁ PHÂN VÙNG NGUY HIỂM CHO CỘNG ĐỒNG NHẰM GIẢM RỦI RO TRƯỢT ĐẤT

Dwikorita KARNAWATI1, Teuku Faisal FATHANI2, Wahyu WILOPO3, Budi ANDAYANI4

1Department of Geological Engineering, Universitas Gadjah Mada (Jl. Grafika No. 2 Yogyakarta 55281, Indonesia), dwiko@ugm.ac.id

2Department of Civil and';

 Environmental Engineering, Universitas Gadjah Mada (Jl. Grafika No. 2 Yogyakarta 55281, Indonesia), tfathani@gmail.com

3Department of Geological Engineering, Universitas Gadjah Mada (Jl. Grafika No. 2 Yogyakarta 55281, Indonesia), wwilopo@gadjahmada.edu

4Faculty of Psychology, Universitas Gadjah Mada (Bulaksumur Yogyakarta  5281, Indonesia), anikoentjoro@ugm.ac.id

8. TXT-tool 4.886-1.1 Hệ thống đánh giá tổn thất do bão lũ tại Đài Loan (TLAS Đài Loan) Công cụ Web

Hsin-Chi Li1, Yi-Chen Chen2, Mei-Chun Kuo3

1 PGS.TS, Khoa Hệ thống kinh tế - xã hội, Trung tâm Khoa học & Công nghệ giảm nhẹ thiên tai quốc gia, Đài Loan, R.O.C hsinchi@ncdr.nat.gov.tw

2 PGS.TS, khoa hệ thống kinh tế và xã hội,Khoa Hệ thống kinh tế và xã hội, Trung tâm Khoa học & Công nghệ giảm nhẹ thiên tai quốc gia , Đài Loan, R.O.C ycchen@ncdr.nat.gov.tw

3 Trợ lý nghiên cứu, Khoa Thông tin, Khoa học & Trung tâm Công nghệ giảm nhẹ thiên tai quốc gia , Đài Loan, R.O.C bettyk@ncdr.nat.gov.tw

 

9. TXT-tool 4.886-1.2 Xử lý khẩn cấp sau thảm họa. Tài liệu về thiên tai trượt đất

Lien-Kuang Chen

Trung tâm Khoa học và Công nghệ giảm nhẹ thiên tai Quốc gia (NCDR), (New Taipei, 23.143, Đài Loan, R.O.C)

steven_chen@ncdr.nat.gov.tw

10. TXT-tool 1.081-2.1 Lập bản đồ địa hình trượt đất thông qua giải đoán ảnh hàng không

Toyohiko MIYAGI1

1 Phòng Quản lý khu vực, Khoa Nghệ thuật, Đại học Tohoku-Gakuin (2-1-1, Tenjinsawa, Izumi, Semdai, 981-3193, Nhật Bản)

miyagi@izcc.tohoku-gakuin.ac.jp 

11. Đánh giá tác động của mưa lớn đến sự thay đổi mực nước ngầm và sự ổn định của sườn dốc tại điểm trượt đất Sorayama, tỉnh Shimane, Nhật Bản

PHẠM Thị Chiên(1), Fawu WANG(2), Toshihide SHIBI(2)

1) Viện khoa học và công nghệ giao thông vận tải

2) Bộ môn Địa chất, Trường Đại học Shimane

12. Nghiên cứu thảm họa trượt đất ở Hiroshima năm 2014 sử dụng máy cắt vòng và mô hình mô phỏng trượt đất

DOAN Huy Loi

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

13. Cơ chế trượt đất nông ban đầu trên đảo Izu-oshima, Nhật bản, do cơn bão Wipha năm 2013 gây ra

ThS. Vũ Thế Trường

Viện Chuyên ngành Đường bộ và Sân bay - ITST

 

(Viện Khoa học và Công nghệ GTVT)

14. Đặc điểm trượt đất xảy ra ngày 6 tháng 8 năm 2012 tại núi Mihata, tỉnh Shimane, Nhật Bản

Đỗ Ngọc Hà (1,2), Fawu Wang(1), Yohei Kuwada(1)

1) Đại học Shimane, Shimane, Nhật Bản, e-mail: hangoc910@gmail.com

2) Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, Phòng KHCN-TC-HTQT; Hà Nội, Việt Nam (WG4)

15. TXT-tool 2.062-1.2 Hệ thống quan trắc và cảnh báo sớm cho dòng lũ bùn đất đá trên những dòng sông ở

Teuku Faisal FATHANI 1, Djoko LEGONO2

(1) Phòng thí nghiệm Cơ học đất, Khoa Kỹ thuật Xây dựng và Môi trường, Đại học Gadjah Mada

-Jl. Grafika số 2 Yogyakarta 55.281, Indonesia

-Email: tfathani@gmail.com

(2) Phòng thí nghiệm Thủy lực, Khoa Kỹ thuật Xây dựng và Môi trường, Đại học Gadjah Mada

-Jl. Grafika số 2 Yogyakarta 55.281, Indonesia

 

-Email: djokolegono@yahoo.com

16. TXT -tool 2.081-1.1 Những điểm quan trọng trong khảo sát trượt đất đối với các kỹ sư

Chỉnh lý bởi Shinro Abe1 (Chương 2 và 3), và Masao Yamada2 (Chương 4)

Dịch và biên soạn bởi Kumiko  Fujita3,  Mauri  McSaveney4, Eileen  McSaveney4,  Osamu  Nagai3,  Bin  He5,  Do  Minh  Duc6, FawuWang7 và Hirotaka Ochiai8

1: Okuyama Boring Co., Ltd. 2: Information Conservation Engineers Co., Ltd., 3: International  Consortium  on  Landslides, 4: Institute  of  Geological  and  Nuclear Science, Ltd, New Zealand, 5: DPRI, Kyoto University, 6:  VNU, Hanoi University of Science 7: Shimane University, 8: Forest and Forestry Products Research Institute of Japan

17. TXT-tool 1.081-2.3 Nhận biết khu vực trượt lở bằng cách biên dịch ảnh hàng không và bản đồ địa hình

Eisaku HAMASAKI1, Toyohiko MIYAGI2

1. Công ty TNHH Adovantechnology (Aoba, Sendai Nhật Bản) amasaki@adovantechnology.co.jp

2. Bộ môn Quản lý vùng, Khoa Nhân văn, Đại học Tohoku-Gakuin (2-1-1, Tenjinsawa, Izumi, Sendai, Miyagi, 981-3193, Nhật Bản)

miyagi@izcc. tohoku-gakuin. ac. jp

18. TXT-tool 1.081-2.4 Đánh giá nguy cơ trượt đất bằng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP)

Eisaku HAMASAKI1, Toyohiko MIYAGI2

1. Công ty TNHH Adovantechnology (Aoba, Sendai Nhật Bản) amasaki@adovantechnology.co.jp

2. Bộ môn Quản lý vùng, Khoa Nhân văn, Đại học Tohoku-Gakuin (2-1-1, Tenjinsawa, Izumi, Sendai, Miyagi, 981-3193, Nhật Bản)

miyagi@izcc. tohoku-gakuin. ac. jp

Tin mới
- Xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở về đánh giá rủi ro trượt đất
- Chương trình đào tạo "Sakura Science Program"
- Khảo sát trượt đất bằng thiết bị UAV
- TXT-tool 1.081-2.4 Đánh giá nguy cơ trượt đất bằng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP)
- TXT-tool 1.081-2.3 Nhận biết khu vực trượt lở bằng cách biên dịch ảnh hàng không và bản đồ địa hình
- Tham dự Hội nghị Kyoto, họp Ban điều hành Hội trượt đất quốc tế (ICL) lần thứ 15 và họp Ủy ban vận động toàn cầu (IPL-GPC) lần thứ 11 tại Nhật Bản
- TXT -tool 2.081-1.1 Những điểm quan trọng trong khảo sát trượt đất đối với các kỹ sư
- TXT-tool 2.062-1.2 Hệ thống quan trắc và cảnh báo sớm cho dòng lũ bùn đất đá trên những dòng sông ở
- Đặc điểm trượt đất xảy ra ngày 6 tháng 8 năm 2012 tại núi Mihata, tỉnh Shimane, Nhật Bản
- Cơ chế trượt đất nông ban đầu trên đảo Izu-oshima, Nhật bản, do cơn bão Wipha năm 2013 gây ra
LIÊN KẾT WEBSITE
Bộ giao thông vận tải
Bộ xây dựng
Ủy ban an toàn GTQG
Tổng cục dduwwongf bộ việt nam
Viện Khoa học và Công nghệ GTVT
THỐNG KÊ TRUY CẬP
732847