Đánh giá tác động của mưa lớn đến sự thay đổi mực nước ngầm và sự ổn định của sườn dốc tại điểm trượt đất Sorayama, tỉnh Shimane, Nhật Bản

PHẠM Thị Chiên(1), Fawu WANG(2), Toshihide SHIBI(2)

1) Viện khoa học và công nghệ giao thông vận tải

2) Bộ môn Địa chất, Trường Đại học Shimane


 

 

Tóm tắt - Trượt đất là những thảm họa tự nhiên phổ biến trên thế giới. Trượt đất ảnh hưởng đến lợi ích cộng đồng, mạng lưới giao thông và gây ra thiệt hại về tài sản hàng triệu đô la. Hàng năm, nhiều điểm trượt đất được ghi nhận ở khu vực miền núi do điều kiện địa hình của khu vực kết hợp với lượng mưa cao, đặc biệt là vào mùa hè khi lượng nước mưa thấm vào vượt quá lượng mưa chảy trên bề mặt. Đối tượng của nghiên cứu này là đánh giá tác động của mưa lớn đến sự ổn định của sườn dốc quan tâm đến những sự thay đổi của mực nước ngầm. Nó được thực hiện bằng các thực hiện các mô phỏng trên phần mềm đề xuất (Vadose/W và Slope/W) dựa vào các kết quả thí nghiệm trong phòng và khảo sát hiện trường cho điểm trượt đất lựa chọn, để có được các tính chất địa kỹ thuật của vật liệu sẽ được sử dụng để làm mô phỏng.

Từ khóa - trượt đất, khảo sát, thí nghiệm phòng, lượng mưa, nước ngầm, ổn định sườn dốc

Hình 1. Tổng quát về điểm trượt đất Sorayama


Tin tức khác
Tin mới
- Xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở về đánh giá rủi ro trượt đất
- Chương trình đào tạo "Sakura Science Program"
- Khảo sát trượt đất bằng thiết bị UAV
- TXT-tool 1.081-2.4 Đánh giá nguy cơ trượt đất bằng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP)
- TXT-tool 1.081-2.3 Nhận biết khu vực trượt lở bằng cách biên dịch ảnh hàng không và bản đồ địa hình
- Tham dự Hội nghị Kyoto, họp Ban điều hành Hội trượt đất quốc tế (ICL) lần thứ 15 và họp Ủy ban vận động toàn cầu (IPL-GPC) lần thứ 11 tại Nhật Bản
- TXT -tool 2.081-1.1 Những điểm quan trọng trong khảo sát trượt đất đối với các kỹ sư
- TXT-tool 2.062-1.2 Hệ thống quan trắc và cảnh báo sớm cho dòng lũ bùn đất đá trên những dòng sông ở
- Đặc điểm trượt đất xảy ra ngày 6 tháng 8 năm 2012 tại núi Mihata, tỉnh Shimane, Nhật Bản
- Cơ chế trượt đất nông ban đầu trên đảo Izu-oshima, Nhật bản, do cơn bão Wipha năm 2013 gây ra
LIÊN KẾT WEBSITE
Bộ giao thông vận tải
Bộ xây dựng
Ủy ban an toàn GTQG
Tổng cục dduwwongf bộ việt nam
Viện Khoa học và Công nghệ GTVT
THỐNG KÊ TRUY CẬP
649435