TXT-tool 1.081-2.1 Lập bản đồ địa hình trượt đất thông qua giải đoán ảnh hàng không

Toyohiko MIYAGI1

1 Phòng Quản lý khu vực, Khoa Nghệ thuật, Đại học Tohoku-Gakuin (2-1-1, Tenjinsawa, Izumi, Semdai, 981-3193, Nhật Bản)

miyagi@izcc.tohoku-gakuin.ac.jp 


 Tóm tắt - Địa hình tạo ra do trượt đất có mặt ở khắp nơi. Việc đánh giá rủi ro trượt đất là rất quan trọng đối với việc giảm thiểu hoặc ngăn chặn các thảm họa thiên nhiên, tuy nhiên để hiểu được sự hình thành là rất khó khăn. Ở đây, chúng tôi trình bày các kỹ thuật giải đoán ảnh hàng không và giải thích kết quả. Đôi khi, chúng ta "thấy cây mà không thấy rừng". Sách hướng dẫn này sẽ giải thích rõ ràng và thực tế như sau: 1) Sự cần thiết của cặp ảnh diễn giải lập thể; 2) Sử dụng cặp ảnh để phân tích xác định các khu vực trượt đất; 3) Những kiến thức cần thiết để giải đoán; 4) Sử dụng các đặc điểm nhận dạng của khối trượt cho việc phân tích; 5) Khảo sát các khối trượt cung tròn và biện pháp giảm thiểu.

 

Từ khóa - Giải đoán ảnh hàng không, địa hình trượt đất, đánh giá rủi ro, đặc điểm địa hình vi mô

 

 

Hình 1: Phân tích không ảnh (thực hiện bằng cách sử dụng ảnh hàng không, một kính lập thể để nhìn ảnh (loại gương), kính đơn giản loại gương, bản đồ địa hình, bản đồ địa chất, văn bản tài liệu vv). Các bức ảnh hàng không nên được sắp xếp như trên và quan sát trực tiếp như trên hình. Khoảng cách quan sát các bức ảnh tùy thuộc vào người quan sát; việc tinh chỉnh hình ảnh bằng cách di chuyển các bức ảnh một chút cho tới khi có thể thấy rõ hình ảnh.

 

Tin tức khác
Tin mới
- Xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở về đánh giá rủi ro trượt đất
- Chương trình đào tạo "Sakura Science Program"
- Khảo sát trượt đất bằng thiết bị UAV
- TXT-tool 1.081-2.4 Đánh giá nguy cơ trượt đất bằng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP)
- TXT-tool 1.081-2.3 Nhận biết khu vực trượt lở bằng cách biên dịch ảnh hàng không và bản đồ địa hình
- Tham dự Hội nghị Kyoto, họp Ban điều hành Hội trượt đất quốc tế (ICL) lần thứ 15 và họp Ủy ban vận động toàn cầu (IPL-GPC) lần thứ 11 tại Nhật Bản
- TXT -tool 2.081-1.1 Những điểm quan trọng trong khảo sát trượt đất đối với các kỹ sư
- TXT-tool 2.062-1.2 Hệ thống quan trắc và cảnh báo sớm cho dòng lũ bùn đất đá trên những dòng sông ở
- Đặc điểm trượt đất xảy ra ngày 6 tháng 8 năm 2012 tại núi Mihata, tỉnh Shimane, Nhật Bản
- Cơ chế trượt đất nông ban đầu trên đảo Izu-oshima, Nhật bản, do cơn bão Wipha năm 2013 gây ra
LIÊN KẾT WEBSITE
Bộ giao thông vận tải
Bộ xây dựng
Ủy ban an toàn GTQG
Tổng cục dduwwongf bộ việt nam
Viện Khoa học và Công nghệ GTVT
THỐNG KÊ TRUY CẬP
649449