Tham dự Hội nghị Kyoto, họp Ban điều hành Hội trượt đất quốc tế (ICL) lần thứ 15 và họp Ủy ban vận động toàn cầu (IPL-GPC) lần thứ 11 tại Nhật Bản
Nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Khoa học và Công nghệ GTVT (ITST) và Hội trượt đất quốc tế (ICL), từ ngày 08/3/2016 đến ngày 13/3/2016, đoàn công tác của ITST do PGS.TS. Nguyễn Xuân Khang – Viện trưởng làm Trưởng đoàn cùng một số thành viên trong Ban QLDA ODA về trượt đất tham dự Hội nghị Kyoto họp Ban chấp hành/Tổ chức trượt đất quốc tế (BOR/ICL) lần thứ 15 và Chương trình trượt đất quốc tế - Ủy ban vận động toàn cầu (IPL-GPC) lần thứ 11 tại Kyoto – Nhật Bản.

 

Tham dự Hội nghị Kyoto, ITST có trình bày 01 báo cáo với tiêu đề “Landslide susceptibility mapping along the Ho Chi Minh route in central Vietnam – an application of an AHP approach to humid tropical area” do ThS. Đinh Văn Tiến trình bày.

Trong đợt công tác này, ITST cũng tham dự họp Ban điều hành Hội trượt đất quốc tế (ICL) lần thứ 15 và họp Ủy ban vận động toàn cầu (IPL-GPC) lần thứ 11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức khác
Tin mới
- Xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở về đánh giá rủi ro trượt đất
- Chương trình đào tạo "Sakura Science Program"
- Khảo sát trượt đất bằng thiết bị UAV
- TXT-tool 1.081-2.4 Đánh giá nguy cơ trượt đất bằng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP)
- TXT-tool 1.081-2.3 Nhận biết khu vực trượt lở bằng cách biên dịch ảnh hàng không và bản đồ địa hình
- Tham dự Hội nghị Kyoto, họp Ban điều hành Hội trượt đất quốc tế (ICL) lần thứ 15 và họp Ủy ban vận động toàn cầu (IPL-GPC) lần thứ 11 tại Nhật Bản
- TXT -tool 2.081-1.1 Những điểm quan trọng trong khảo sát trượt đất đối với các kỹ sư
- TXT-tool 2.062-1.2 Hệ thống quan trắc và cảnh báo sớm cho dòng lũ bùn đất đá trên những dòng sông ở
- Đặc điểm trượt đất xảy ra ngày 6 tháng 8 năm 2012 tại núi Mihata, tỉnh Shimane, Nhật Bản
- Cơ chế trượt đất nông ban đầu trên đảo Izu-oshima, Nhật bản, do cơn bão Wipha năm 2013 gây ra
LIÊN KẾT WEBSITE
Bộ giao thông vận tải
Bộ xây dựng
Ủy ban an toàn GTQG
Tổng cục dduwwongf bộ việt nam
Viện Khoa học và Công nghệ GTVT
THỐNG KÊ TRUY CẬP
649431