Những hoạt động của dự án

 

Nhóm 1: Nghiên cứu tổng thể phát triển công nghệ đánh giá rủi ro trượt đất và đào tạo

- Biên soạn các chỉ dẫn chung về áp dụng công nghệ đánh giá rủi ro trượt đất được phát triển thông qua hoạt động của các nhóm (2), (3), (4).

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

- Tổ chức hội thảo khoa học; tuyên truyền, quảng bá thông tin, kết quả của Dự án và xuất bản các bài báo, báo cáo khoa học.

 

Nhóm 2: Xây dựng bản đồ trượt đất và xác định vùng có nguy cơ xảy ra trượt đất

- Xác định một số vùng tiềm ẩn nguy cơ trượt đất bằng ảnh chụp trên không và ảnh vệ tinh.

- Xác định giai đoạn tiền trượt đất bằng phân tích mô hình bề mặt kỹ thuật số (DSM) đối với mức độ rừng bị che phủ và các thông số khác.

- Lập bản đồ rủi ro trượt đất dựa trên khảo sát chi tiết hiện trường và phân tích mô hình, như phương pháp phân tích trọng số (AHP) và phương pháp Fuzzy.

- Phát triển công nghệ mô phỏng các đặc điểm của trượt đất.

 

Nhóm 3: Thí nghiệm đất trong phòng và mô phỏng trên máy tính quá trình hình thành và vận động của hiện tượng trượt đất

- Nghiên cứu ứng dụng thiết bị xác định lực cắt động không thoát nước vòng xuyến.

- Nghiên cứu cơ chế ban đầu và động lực của sự dịch chuyển trước khi xảy ra trượt đất.

- Phát triển công nghệ đánh giá rủi ro của giai đoạn tiền trượt đất.

 

Nhóm 4: Pháp triển công nghệ định lượng rủi ro trượt đất và cảnh bảo sớm thông qua hệ thống quan trắc trượt đất

- Lựa chọn khu vực thí điểm để quan trắc trượt đất dựa trên khảo sát hiện trường.

- Xây dựng hệ thống quan trắc tự động tích hợp lượng mưa - nước ngầm - dịch chuyển của sườn địa hình.

- Thiết lập hệ thống cảnh báo sớm phù hợp với điều kiện vùng dựa trên thử nghiệm trượt với mưa nhân tạo.

Tin mới
- Xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở về đánh giá rủi ro trượt đất
- Chương trình đào tạo "Sakura Science Program"
- Khảo sát trượt đất bằng thiết bị UAV
- TXT-tool 1.081-2.4 Đánh giá nguy cơ trượt đất bằng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP)
- TXT-tool 1.081-2.3 Nhận biết khu vực trượt lở bằng cách biên dịch ảnh hàng không và bản đồ địa hình
- Tham dự Hội nghị Kyoto, họp Ban điều hành Hội trượt đất quốc tế (ICL) lần thứ 15 và họp Ủy ban vận động toàn cầu (IPL-GPC) lần thứ 11 tại Nhật Bản
- TXT -tool 2.081-1.1 Những điểm quan trọng trong khảo sát trượt đất đối với các kỹ sư
- TXT-tool 2.062-1.2 Hệ thống quan trắc và cảnh báo sớm cho dòng lũ bùn đất đá trên những dòng sông ở
- Đặc điểm trượt đất xảy ra ngày 6 tháng 8 năm 2012 tại núi Mihata, tỉnh Shimane, Nhật Bản
- Cơ chế trượt đất nông ban đầu trên đảo Izu-oshima, Nhật bản, do cơn bão Wipha năm 2013 gây ra
LIÊN KẾT WEBSITE
Bộ giao thông vận tải
Bộ xây dựng
Ủy ban an toàn GTQG
Tổng cục dduwwongf bộ việt nam
Viện Khoa học và Công nghệ GTVT
THỐNG KÊ TRUY CẬP
732860