Bộ GTVT giao cho Viện làm chủ dự án

Công văn số 4456/BGTVT-KHĐT ngày 27/6/2010 của Bộ GTVT về việc giao nhiệm vụ chủ dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng viện trợ của JICA tài khóa 2011
Hội thảo Quốc tế về trượt đất

CÔNG NGHỆ MỚI CỦA NHẬT BẢN TRONG DỰ BÁO VÀ PHÒNG CHỐNG SỤT TRƯỢT ĐẤT

Sự cần thiết phải giảm thiểu hiểm họa do trượt đất gây ra nhằm góp phần phát triển bền vững GTVT

Về tổng thể, địa lý Việt Nam gồm ba miền Bắc, Trung và Nam. Lượng mưa trung bình cả nước từ 1.200 đến 3.000 mm, cá biệt có một số địa phương ở khu vực miền Trung đạt tới 4.000 – 4.500 mm/ năm. Hàng năm trung bình có từ 7 đến 10 cơn bão/năm

Quá trình hình thành dự án

Dự án "Phát triển công nghệ đánh giá rủi ro trượt đất dọc theo các tuyến giao thông chính ở Việt Nam"

Tin mới
- Xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở về đánh giá rủi ro trượt đất
- Chương trình đào tạo "Sakura Science Program"
- Khảo sát trượt đất bằng thiết bị UAV
- TXT-tool 1.081-2.4 Đánh giá nguy cơ trượt đất bằng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP)
- TXT-tool 1.081-2.3 Nhận biết khu vực trượt lở bằng cách biên dịch ảnh hàng không và bản đồ địa hình
- Tham dự Hội nghị Kyoto, họp Ban điều hành Hội trượt đất quốc tế (ICL) lần thứ 15 và họp Ủy ban vận động toàn cầu (IPL-GPC) lần thứ 11 tại Nhật Bản
- TXT -tool 2.081-1.1 Những điểm quan trọng trong khảo sát trượt đất đối với các kỹ sư
- TXT-tool 2.062-1.2 Hệ thống quan trắc và cảnh báo sớm cho dòng lũ bùn đất đá trên những dòng sông ở
- Đặc điểm trượt đất xảy ra ngày 6 tháng 8 năm 2012 tại núi Mihata, tỉnh Shimane, Nhật Bản
- Cơ chế trượt đất nông ban đầu trên đảo Izu-oshima, Nhật bản, do cơn bão Wipha năm 2013 gây ra
LIÊN KẾT WEBSITE
Bộ giao thông vận tải
Bộ xây dựng
Ủy ban an toàn GTQG
Tổng cục dduwwongf bộ việt nam
Viện Khoa học và Công nghệ GTVT
THỐNG KÊ TRUY CẬP
732862