TXT-tool 1.081-2.4 Đánh giá nguy cơ trượt đất bằng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP)

Eisaku HAMASAKI1, Toyohiko MIYAGI2

1. Công ty TNHH Adovantechnology (Aoba, Sendai Nhật Bản) amasaki@adovantechnology.co.jp

2. Bộ môn Quản lý vùng, Khoa Nhân văn, Đại học Tohoku-Gakuin (2-1-1, Tenjinsawa, Izumi, Sendai, Miyagi, 981-3193, Nhật Bản)

miyagi@izcc. tohoku-gakuin. ac. jp


 Tóm tắt: Bài báo này giới thiệu tóm tắt các điểm chính của việc đánh giá nguy cơ trượt đất theo phương pháp phân tích thứ bậc (AHP). Các điểm chính của phương pháp tương đối và tuyệt đối được tóm tắt trong bài báo này. Trong cả hai phương pháp mỗi yếu tố được đánh giá trên tiêu chí chủ quan, sử dụng so sánh cặp để so sánh các yếu tố theo các phương diện mâu thuẫn nhau hoặc quy mô đo lường khác nhau. Cách so sánh này làm đơn giản hóa việc đánh giá và làm rõ tầm quan trọng của từng yếu tố trong suốt quá trình đánh giá. Nó cho thấy ảnh hưởng của một yếu tố lên toàn bộ các yếu tố khác và tạo ra tính thống nhất của cách đánh giá. Đây là phương pháp định lượng; kết quả đánh giá sẽ được kiểm tra để khẳng định tính thống nhất và nhất quán của việc đánh giá.

 

Từ khóa – Phân tích ảnh hàng không, động đất, lượng mưa, bề mặt đất, bề mặt đất nằm dưới mặt nước

 

 

 

Hình 2.7 Sơ đồ phân chia khối trượt phục vụ đánh giá nguy cơ trượt đất

 

 

Tin tức khác
Tin mới
- Xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở về đánh giá rủi ro trượt đất
- Chương trình đào tạo "Sakura Science Program"
- Khảo sát trượt đất bằng thiết bị UAV
- TXT-tool 1.081-2.4 Đánh giá nguy cơ trượt đất bằng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP)
- TXT-tool 1.081-2.3 Nhận biết khu vực trượt lở bằng cách biên dịch ảnh hàng không và bản đồ địa hình
- Tham dự Hội nghị Kyoto, họp Ban điều hành Hội trượt đất quốc tế (ICL) lần thứ 15 và họp Ủy ban vận động toàn cầu (IPL-GPC) lần thứ 11 tại Nhật Bản
- TXT -tool 2.081-1.1 Những điểm quan trọng trong khảo sát trượt đất đối với các kỹ sư
- TXT-tool 2.062-1.2 Hệ thống quan trắc và cảnh báo sớm cho dòng lũ bùn đất đá trên những dòng sông ở
- Đặc điểm trượt đất xảy ra ngày 6 tháng 8 năm 2012 tại núi Mihata, tỉnh Shimane, Nhật Bản
- Cơ chế trượt đất nông ban đầu trên đảo Izu-oshima, Nhật bản, do cơn bão Wipha năm 2013 gây ra
LIÊN KẾT WEBSITE
Bộ giao thông vận tải
Bộ xây dựng
Ủy ban an toàn GTQG
Tổng cục dduwwongf bộ việt nam
Viện Khoa học và Công nghệ GTVT
THỐNG KÊ TRUY CẬP
676101