Biện pháp phòng chống dòng lũ bùn đất đá

Biện pháp ổn định sườn dốc đá

Biện pháp ổn định sườn dốc đất

Hệ thống cảnh báo sớm

Giảm thiểu và phòng chống sụt trượt cho vùng

Phân trích trượt đất nhanh

Phần mềm xây dựng bản đồ - Arc GIS10.1/ Phần mềm phân tích không gian

Phân tích 3D

Phần mềm Alcalc 3D

Quan hệ Biến dạng thể tích, tốc độ và áp lực nước lỗ rỗng với hiện tượng dịch chuyển

Quan trắc sụt trượt và sự phân bố áp lực nước lỗ rỗng

Lượng mưa tích lũy dẫn đến sụt trượt

Thuộc tính của vật liệu – Tính thấm

Giới thiệu - Thí nghiệm máng trượt kết hợp với dàn phun mưa nhân tạo mô phỏng hiện tượng trượt đất

Quan trắc dòng lũ bùn đất đá

Các thiết bị quan trắc cảm biến khác

Đo dịch chuyển bề mặt sụt trượt trong lỗ khoan sử dụng thiết bị đo dẫn dài thẳng đứng

Đo dịch chuyển bề mặt sụt trượt trong lỗ khoan sử dụng thiết bị đo độ nghiêng

Theo dõi nước ngầm sử dụng đồng hồ đo áp lực nước ngầm

Đo lượng mưa

  Phân trang :  1  2  3 
Tin mới
- Xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở về đánh giá rủi ro trượt đất
- Chương trình đào tạo "Sakura Science Program"
- Khảo sát trượt đất bằng thiết bị UAV
- TXT-tool 1.081-2.4 Đánh giá nguy cơ trượt đất bằng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP)
- TXT-tool 1.081-2.3 Nhận biết khu vực trượt lở bằng cách biên dịch ảnh hàng không và bản đồ địa hình
- Tham dự Hội nghị Kyoto, họp Ban điều hành Hội trượt đất quốc tế (ICL) lần thứ 15 và họp Ủy ban vận động toàn cầu (IPL-GPC) lần thứ 11 tại Nhật Bản
- TXT -tool 2.081-1.1 Những điểm quan trọng trong khảo sát trượt đất đối với các kỹ sư
- TXT-tool 2.062-1.2 Hệ thống quan trắc và cảnh báo sớm cho dòng lũ bùn đất đá trên những dòng sông ở
- Đặc điểm trượt đất xảy ra ngày 6 tháng 8 năm 2012 tại núi Mihata, tỉnh Shimane, Nhật Bản
- Cơ chế trượt đất nông ban đầu trên đảo Izu-oshima, Nhật bản, do cơn bão Wipha năm 2013 gây ra
LIÊN KẾT WEBSITE
Bộ giao thông vận tải
Bộ xây dựng
Ủy ban an toàn GTQG
Tổng cục dduwwongf bộ việt nam
Viện Khoa học và Công nghệ GTVT
THỐNG KÊ TRUY CẬP
570706