TXT-tool 4.886-1.1 Hệ thống đánh giá tổn thất do bão lũ tại Đài Loan (TLAS Đài Loan) Công cụ Web

Hsin-Chi Li1, Yi-Chen Chen2, Mei-Chun Kuo3

1 PGS.TS, Khoa Hệ thống kinh tế - xã hội, Trung tâm Khoa học & Công nghệ giảm nhẹ thiên tai quốc gia, Đài Loan, R.O.C hsinchi@ncdr.nat.gov.tw

2 PGS.TS, khoa hệ thống kinh tế và xã hội,Khoa Hệ thống kinh tế và xã hội, Trung tâm Khoa học & Công nghệ giảm nhẹ thiên tai quốc gia , Đài Loan, R.O.C ycchen@ncdr.nat.gov.tw

3 Trợ lý nghiên cứu, Khoa Thông tin, Khoa học & Trung tâm Công nghệ giảm nhẹ thiên tai quốc gia , Đài Loan, R.O.C bettyk@ncdr.nat.gov.tw

 


 Tóm tắt - Hệ thống đánh giá thiệt hại do bão lũ tại Đài Loan (TLAS Đài Loan) được sử dụng để đánh giá nhanh thiệt hại do lũ lụt hoặc sụt trượt. Với mục đích giảm nhẹ thiên tai, nó có thể được sử dụng để tiến hành phân tích chi phí-lợi ích của phương án cụ thể. Nó góp phần trong việc lập kế hoạch sử dụng đất, nhằm giảm nhẹ thiên tai. Trong các giai đoạn của công tác ứng phó thảm họa, nó có thể hỗ trợ các Chính phủ xác định khu vực có khả năng tổn thất lớn và sau đó bố trí trang thiết bị phòng chống và giảm thiểu.Cuối cùng, nó hỗ trợ lập kế hoạch tài chính để phục hồi thảm họa cho các khu vực khác nhau dựa trên các thống kê khối lượng bị tổn thất do thiên tai.

 

Từ khóa – Bão, lũ lụt, thảm họa trượt lở, đánh giá tổn thất, GIS

 

 

Hình 1. Quá trình tính toán TALS Đài Loan

Tin tức khác
Tin mới
- Xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở về đánh giá rủi ro trượt đất
- Chương trình đào tạo "Sakura Science Program"
- Khảo sát trượt đất bằng thiết bị UAV
- TXT-tool 1.081-2.4 Đánh giá nguy cơ trượt đất bằng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP)
- TXT-tool 1.081-2.3 Nhận biết khu vực trượt lở bằng cách biên dịch ảnh hàng không và bản đồ địa hình
- Tham dự Hội nghị Kyoto, họp Ban điều hành Hội trượt đất quốc tế (ICL) lần thứ 15 và họp Ủy ban vận động toàn cầu (IPL-GPC) lần thứ 11 tại Nhật Bản
- TXT -tool 2.081-1.1 Những điểm quan trọng trong khảo sát trượt đất đối với các kỹ sư
- TXT-tool 2.062-1.2 Hệ thống quan trắc và cảnh báo sớm cho dòng lũ bùn đất đá trên những dòng sông ở
- Đặc điểm trượt đất xảy ra ngày 6 tháng 8 năm 2012 tại núi Mihata, tỉnh Shimane, Nhật Bản
- Cơ chế trượt đất nông ban đầu trên đảo Izu-oshima, Nhật bản, do cơn bão Wipha năm 2013 gây ra
LIÊN KẾT WEBSITE
Bộ giao thông vận tải
Bộ xây dựng
Ủy ban an toàn GTQG
Tổng cục dduwwongf bộ việt nam
Viện Khoa học và Công nghệ GTVT
THỐNG KÊ TRUY CẬP
648873